Grupy

 • Last active: 4 miesiące ago
 • 10 members
 • 0 posts
PS Consultant Karolina Werle
 • Private Group
Weave
 • Public Group
 • Last active: 9 miesięcy ago
 • 61 members
 • 0 posts
Publicis Sp.z.o.o
 • Public Group
FootballCo
 • Private Group
 • Last active: 9 miesięcy ago
 • 12 members
 • 0 posts
Santander II
 • Private Group
Automat Berlin The Working Group
 • Public Group
PWC - Price Waterhouse Coopers
 • Public Group
 • Last active: 12 miesięcy ago
 • 3 members
 • 0 posts
Fara Polska Sp. Z o.o.
 • Public Group
 • Last active: 12 miesięcy ago
 • 7 members
 • 0 posts
Coforge
 • Private Group
Bank Ochrony Środowiska
 • Private Group
Przewiń do góry

Szanowni Państwo,
informujemy, że 25 października 2021 roku nastąpiło przekształcenie firmy Relyon IT Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w RITS Professional Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - 0000928715. Nie ulegają zmianie NIP, REGON, adres oraz numery rachunków bankowych.
Zmiana nazwy oraz formy prawnej nie mają wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. RITS Professional Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Relyon IT Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
W związku z powyższym prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki:
Nazwa: RITS Professional Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: Ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa
Nr KRS: 0000928715,
REGON: 146267218,
NIP: 5213635475
SĄD REJESTRACJI: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
W wypadku gdyby pojawiły się z Państwa strony jakiekolwiek pytania lub zaistniała potrzeba udzielenia dodatkowych informacji związanych ze zmianą nazwy lub formy prawnej przez RITS PS prosimy o przesłanie wiadomości na adres: contact@rits.center