Warto wiedzieć

Timesheet

Swój czas pracy będziesz raportować w pliku „Protokół Odbioru Prac”, który będzie podstawą do naszych rozliczeń. Timesheet należy wypełniać na bieżąco (przynajmniej raz w tygodniu). Dokument w formie skanu podpisanego przez Ciebie i Twojego Managera po stronie Klienta należy wysyłać na adres: centrumrozliczen@rits.center do ostatniego dnia roboczego m-ca (w zależności od tego, jak wypada w kalendarzu). Bardzo istotne są daty, dlatego prosilibyśmy o dotrzymywanie terminów opisanych powyżej. Jeśli timesheet nie zostanie wypełniony / zaakceptowany, nie będzie podstawy do wypłaty wynagrodzenia, stąd nasza prośba o dokładne raportowanie swojego czasu pracy.

Płatności

przelew jest dokonywany zgodnie z terminem zawartym w umowie. Pamiętaj jednak, że podstawą do jego realizacji jest DOSTARCZENIE ZAAKCEPTOWANEGO TIMESHEETU i POPRAWNIE WYSTAWIONEJ FAKTURY, (najlepiej w jednej wiadomości) i od daty dostarczenia, liczy się termin płatności za usługi.

Co oznacza poprawnie wystawiona faktura?

- Data dostarczenia usługi to ostatni dzień roboczy miesiąca za jaki ją wystawiasz;
- data wystawienia to realna data z jaką wystawisz fakturę;
- pozycja nr 1 na fakturze: nazwa usługi z informacją jakiego miesiąca dotyczy, ilość przepracowanych dni pomnożonych przez stawkę dzienną z zamówienia;
- pozycja nr 2 - jeśli masz jakieś zaakceptowane koszty dodatkowe tutaj je wpisujesz. Wszelkie pytania dotyczące rozliczeń kieruj do mnie lub na centrumrozliczen@rits.center

Split Payment

zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy od podatków i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 62 ) od pierwszego 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie mechanizm podzielonej płatności (split payment).
Ten mechanizm może być realizowany w rozliczeniach elektronicznych między firmami. Kwota VAT z faktury podczas przelewu zostaje przekazana na specjalny rachunek VAT firmy.
Ważną konsekwencją wprowadzenia tego mechanizmu jest również posiadania konta firmowego, wpisanego na BIAŁĄ LISTĘ. Wpis nie jest robiony automatycznie i należy go dodatkowo osobiście/zdalnie dokonać w CEiDG.

Przewiń do góry